ΠΑΛΛΟΜΕΝΑ ΧΩΡΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ. ΑΝΑΠΛΑΣΗ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ – ΟΡΜΟΥ ΒΕΡΒΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΥ Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Αλέξανδρος Γράβαλος, Αναστασία Νάκη

Πληροφορίες

Κατηγορία
Αστικός σχεδιασμός
Χρόνος Μελέτης
2022
Διεύθυνση Έργου
Πόρτο Χέλι

Περιγραφη

Η πραγμάτωση της ανάπλασης και ανάδειξης της οδού Πόρτο Χελίου – Όρμου Βερβερόντας επιτυγχάνεται με την ιδέα του «Κύματος», που μέσω ρευστών σχεδιαστικών χαράξεων οργανώνει και ενοποιεί τον μέχρι τώρα αποσπασματικό χαρακτήρα της περιοχής. Οι χαράξεις αυτές ενσωματώνουν εκατέρωθέν τους τόσο το φυσικό στοιχείο, με έμμεση αναφορά στο δάσος της Κορακιάς, όσο και το αστικό, με έμμεση αναφορά στον οικισμό του Πόρτο Χελίου. Χώροι αναψυχής, σημεία στάσης, πληροφόρησης και υπαίθριων δραστηριοτήτων οργανώνονται και εναλλάσσονται σταδιακά, προσκαλώντας τον επισκέπτη να ανακαλύψει κάθε παλλόμενο χώρο που δημιουργείται. Εκτός από την οργάνωση του δημόσιου χώρου, το «Κύμα» κατορθώνει να επαναπροσδιορίσει τη σχέση των ανθρώπων με τον ιστορικό και πολιτισμικό χαρακτήρα της περιοχής, συμπεριλαμβάνοντας στους «κυματισμούς» του τοποθεσίες ανέκαθεν σημαντικές για την εξέλιξή της.

Η ιδέα του «Κύματος» έρχεται να διαπεράσει τα τρία επί μέρους σημεία επέμβασης, το Πάρκο Βερβερόντας, τη χερσαία ακτογραμμή-δρόμο, την εγκόλπια περιπλάνηση-λιμνοθάλασσα, και να δημιουργήσει ένα οργανωμένο και ομοιογενές σύστημα που σέβεται την υπάρχουσα τοπογραφία. Η δυναμική της συγκεκριμένης ιδέας έγκειται στο γεγονός ότι η νοηματική ερμηνεία του κύματος μεταφράζεται σε κυριολεκτικό χώρο. Η περιήγηση εκεί προσφέρει συνεχείς και σταδιακές χωρικές εναλλαγές. Τα όρια πάλλονται, το οπτικό πεδίο του περιηγητή άλλοτε αμβλύνεται και άλλοτε οξύνεται, ο δημόσιος χώρος διακρίνεται άλλοτε μονομιάς και άλλοτε έπειτα από επί μέρους χωρικές ανακαλύψεις: Συνεχής αποκάλυψη, ανταλλαγή βλεμμάτων, ποικιλία δραστηριοτήτων σε μια προσπάθεια επαναφοράς και υπενθύμισης του στοιχείου της θάλασσας κατά την πορεία εξερεύνησης του χώρου.

Οι προτεινόμενες κατασκευές μικρής κλίμακας, μέσω της συνέπειας υλικότητας και σχεδιαστικού ύφους, συμπληρώνουν διακριτικά τις παλλόμενες χαράξεις. Συνθέτουν μια ενιαία και διακριτή ταυτότητα που συνδιαλέγεται με τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τόπου. Τα δάπεδα διαμορφώνονται με αδρανή υπόλευκων και γκρι χρωματισμών προκειμένου να αποδοθούν οι οργανικές κυματοειδείς καμπύλες.

Επόμενο Έργο
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Αποκτήστε σε προνομιακή τιμή συνδρομή στις εκδόσεις DOMa και γίνετε σταθερός αναγνώστης αρχιτεκτονικών περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.