Ημερίδα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ CARLSON-REGES, MICHAEL ROTONDI - ROTO ARCHITECTS, ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ - ΗΠΑ, 1992-1996

Μαριάννα Αθανασιάδου, Χρήστος Σταυρογιάννης
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Με τη συνδρομή σας στις Εκδόσεις DOMa, είστε σταθερός αναγνώστης αρχιτεκτονικών περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.