Ημερίδα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ LOIS & RICHARD ROSENTHAL, ZAHA HADID, ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ - ΗΠΑ, 2003

Ηλέκτρα Κοντορούπη
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Με τη συνδρομή σας στις Εκδόσεις DOMa, είστε σταθερός αναγνώστης αρχιτεκτονικών περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.