Ημερίδα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ GEHRY, FRANK GEHRY, ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ-ΗΠΑ, 1977-1978c

Γιώργος Σπυρίδωνος
Επόμενη Παρουσίαση
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Γίνετε σταθερός αναγνώστης περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την αρχιτεκτονική, από την Ελλάδα στον κόσμο.