Ημερίδα

ΜΟΥΣΕΙΟ KUNSTHAL, OMA REM KOOLHAAS, ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ, 1992

Σοφία Κριμίζη, Κυριάκος Κυριάκου
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Γίνετε σταθερός αναγνώστης περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την αρχιτεκτονική, από την Ελλάδα στον κόσμο.