Ημερίδα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ζαχαριάδης Γιάννης
Επόμενη Παρουσίαση
low res

'ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΟΡΙΟΥ' - ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αλεξάνδρα Καλλίρη και συνεργάτες αρχιτέκτονες
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Γίνετε σταθερός αναγνώστης περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την αρχιτεκτονική, από την Ελλάδα στον κόσμο.