Ημερίδα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ NIVOLA, COSTANTINO NIVOLA & BERNARD RUDOFSKY, ΑMAGANSETT/NY - ΗΠΑ, 1949-1950

Αλέξιος Τζομπανάκης
Επόμενη Παρουσίαση
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Με τη συνδρομή σας στις Εκδόσεις DOMa, είστε σταθερός αναγνώστης αρχιτεκτονικών περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.