Ημερίδα

ROTHKO CHAPEL, MARK ROTHKO, PHILIP JOHNSON, HOWARD BARNSTONE, EUGENE AUBRY, ΧΙΟΥΣΤΟΝ-ΗΠΑ, 1971

Ειρήνη Τσαχρέλια
Επόμενη Παρουσίαση
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Με τη συνδρομή σας στις Εκδόσεις DOMa, είστε σταθερός αναγνώστης αρχιτεκτονικών περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.