Ημερίδα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΣΥΚΑΜΙΝΟ

tense architecture network
Επόμενη Παρουσίαση
low res

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Α.Μ. Κωτσιόπουλος και Συνεργάτες Αρχιτέκτονες
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΩΣ 03/10
Γίνετε σταθερός αναγνώστης περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την αρχιτεκτονική, από την Ελλάδα στον κόσμο, με την ειδική προσφορά έως τη Δευτέρα 03 Οκτωβρίου, ημέρα διεξαγωγής της διάλεξης των Barozzi Veiga. Η προσφορά ισχύει μόνο για νέους συνδρομητές.