Ημερίδα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ TODOROKI, HIROMI FUJII, ICHIKAWA - ΙΑΠΩΝΙΑ, 1976

Παναγιώτης Ρούπας, Παναγιώτα Πασσιά
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Με τη συνδρομή σας στις Εκδόσεις DOMa, είστε σταθερός αναγνώστης αρχιτεκτονικών περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.