Ημερίδα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ TODOROKI, HIROMI FUJII, ICHIKAWA - ΙΑΠΩΝΙΑ, 1976

Παναγιώτης Ρούπας, Παναγιώτα Πασσιά
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Γίνετε σταθερός αναγνώστης περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την αρχιτεκτονική, από την Ελλάδα στον κόσμο.