Ημερίδα

ΣΠΙΤΙ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ, ΑΙΓΙΝΑ - ΕΛΛΑΔΑ, 1970

Δέσποινα Βουτέρη, Θάλεια Νινιού, Γεωργία Πουλοπούλου
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Με τη συνδρομή σας στις Εκδόσεις DOMa, είστε σταθερός αναγνώστης αρχιτεκτονικών περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.