Ημερίδα

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ZKM, OMA/REM KOOLHAAS, ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 1989

Χάρης Μπίσκος
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Γίνετε σταθερός αναγνώστης περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την αρχιτεκτονική, από την Ελλάδα στον κόσμο.