Ξενια Palace, Ναυπλιο

Θύμιος Παπαγιάννης, Ιωάννα Μπενεχούτσου, Ρίτα Αρβανιτίδου

Πληροφορίες

Κατηγορία
Ξενοδοχεία
Χρόνος Μελέτης
1975, 2008
Χρόνος Αποπεράτωσης
1975
Διεύθυνση Έργου
Ναύπλιο
Επόμενο Έργο
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Γίνετε σταθερός αναγνώστης περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την αρχιτεκτονική, από την Ελλάδα στον κόσμο.