Ξενοδοχειο Hilton, Ροδος

Αντώνης Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος Δεκαβάλλας, Κυριάκος Κυριακίδης, Αλέξανδρος Ν. Τομπάζης

Πληροφορίες

Κατηγορία
Ξενοδοχεία
Χρόνος Αποπεράτωσης
1992
Διεύθυνση Έργου
Ρόδος
Επόμενο Έργο
low res
2003

Πλατεια Κολωνακιου

Eργαστήριο 66 - Δημήτρης Αντωνακάκης, Σουζάνα Αντωνακάκη
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Γίνετε σταθερός αναγνώστης περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την αρχιτεκτονική, από την Ελλάδα στον κόσμο.