Ξενοδοχειο Hilton, Ροδος

Αντώνης Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος Δεκαβάλλας, Κυριάκος Κυριακίδης, Αλέξανδρος Ν. Τομπάζης

Πληροφορίες

Κατηγορία
Ξενοδοχεία
Χρόνος Αποπεράτωσης
1992
Διεύθυνση Έργου
Ρόδος
Επόμενο Έργο
low res
2003

Πλατεια Κολωνακιου

Eργαστήριο 66 - Δημήτρης Αντωνακάκης, Σουζάνα Αντωνακάκη
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΩΣ 03/10
Γίνετε σταθερός αναγνώστης περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την αρχιτεκτονική, από την Ελλάδα στον κόσμο, με την ειδική προσφορά έως τη Δευτέρα 03 Οκτωβρίου, ημέρα διεξαγωγής της διάλεξης των Barozzi Veiga. Η προσφορά ισχύει μόνο για νέους συνδρομητές.