Ξενοδοχειο Τριτων στην Ανδρο

Άρης Κωνσταντινίδης

Πληροφορίες

Κατηγορία
Ξενοδοχεία
Χρόνος Αποπεράτωσης
1958
Διεύθυνση Έργου
Άνδρος

Συντελεστες

Παραπομπες

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  • Αρχιτεκτονική, τ. 60, Ιανουάριος-Φεβρουαριος 1967.
  • Αρχιτεκτονική, τ. 19, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1960.
  • Δημήτρης Φιλιππίδης, Πέντε δοκίμια για τον Άρη Κωνσταντινίδη, Αθήνα: Libro, 1997
  • Ζυγός, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1962.
  • Δημήτρης Φιλιππίδης, Νεοελληνική Αρχιτεκτονική - Αρχιτεκτονική θεωρία και πράξη (1830-1980) σαν αντανάκλαση των ιδεολογικών επιλογών της νεοελληνικής κουλτούρας, Αθήνα: Μέλισσα, 1984.
  • Άρης Κωνσταντινίδης, Μελέτες + Κατασκευές, Αθήνα: Άγρα, 1981. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Με αφορμή τη διάλεξη των Fala/Point Supreme, αποκτήστε συνδρομή στις εκδόσεις DOMa στη μειωμένη τιμή των 110€ (αρχική τιμή 130€) και 90€ (αρχική τιμή 100€) για τους φοιτητές. Η προσφορά ισχύει έως την Παρασκευή 26 Απριλίου, μόνο για νέους συνδρομητές.