Καλοκαιρινη κατοικια 2 στη Bουρβουρου

Αναστάσιος Κωτσιόπουλος

Πληροφορίες

Κατηγορία
Κατοικίες
Χρόνος Μελέτης
1971
Χρόνος Αποπεράτωσης
1972
Συνολική Επιφάνεια
60m2
Επιφάνεια Οικοπέδου
2500m2
Διεύθυνση Έργου
Βουρβουρού Σιθωνίας

Περιγραφη

Η μικρή αυτή κατοικία διακοπών στη Χαλκιδική έχει μορφή ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου και υψώνεται από το ιδιαίτερα επικλινές έδαφος με τη βοήθεια μεταλλικών στύλων. Με τον τρόπο αυτόν ικανοποιείται το αίτημα των ιδιοκτητών για τοποθέτηση των κυρίων χώρων της κατοικίας σε απόσταση από το έδαφος. Η κάτοψη της κατοικίας είναι απλή, με κεντρική διάταξη των βοηθητικών χώρων και με δυνατότητες η κύρια πλευρά, που στρέφεται προς την εξαιρετική θέα, να ενοποιείται πλήρως με τον εξώστη μέσω συρόμενων κουφωμάτων. 

Παραπομπες

Δημοσιεύσεις - Βιβλιογραφία
  • Γιακουμακάτος Α. (επιμ.), '40 χρόνια Αρχιτεκτονικά Θέματα. Η δεκαετία του ‘60 ως επίκαιρη παράδοση', Αρχιτεκτονικά Θέματα, τεύχος 40, 2006.
  • Μηλιώνη Μ. (επιμ.), Η κατοικία στην Ελλάδα από τον 20ο στον 21ο αιώνα, κατάλογος έκθεσης, Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, 2009, σ. 15.
  • Γιακουμακάτος Α. (επιμ.), Α.Μ. Κωτσιόπουλος και Συνεργάτες Αρχιτέκτονες - Μια διαδρομή στα όρια του Μοντέρνου, εκδόσεις Κτίριο, 2011, σ. 38.
Εκθέσεις
  • Η κατοικία στην Ελλάδα από τον 20ο στον 21ο αιώνα, ΕΙΑ, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 2009.
  • Α.Μ. Κωτσιόπουλος & Συνεργάτες Αρχιτέκτονες - Μια διαδρομή στα όρια του Μοντέρνου, Άννα Σκιαδά (επιμ.), ΕΙΑ, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 2011-2012.
Επόμενο Έργο
low res
1988

Κατοικια στο Νεο Ηρακλειο

Μιμνέρμου 2 Αρχιτέκτονες - Γ. Ζαχαριάδης, Α. Σπανομαρίδης
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Γίνετε σταθερός αναγνώστης περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την αρχιτεκτονική, από την Ελλάδα στον κόσμο.