Κατοικια Φιλιππα

Eργαστήριο 66 - Δημήτρης Αντωνακάκης, Σουζάνα Αντωνακάκη

Πληροφορίες

Κατηγορία
Κατοικίες
Χρόνος Μελέτης
1962
Χρόνος Αποπεράτωσης
1969
Διεύθυνση Έργου
Γλυφάδα, Αθήνα

Συντελεστες

Αρχιτεκτονικό γραφείο

Παραπομπες

Δημοσιεύσεις
  • Θέματα Χώρου & Τεχνών, τ. 3, 1972
  • Θέματα Χώρου & Τεχνών, τ. 27, 1996
  • Kenneth Frampton (επιμ.), ‘Atelier 66, The Architecture of Dimitris and Suzana Antonakakis’, New York: Rizzoli, 1985
Επόμενο Έργο
low res
1977

Κατοικια στην Εκαλη

Μιχάλης Φωτιάδης
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΩΣ 03/10
Γίνετε σταθερός αναγνώστης περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την αρχιτεκτονική, από την Ελλάδα στον κόσμο, με την ειδική προσφορά έως τη Δευτέρα 03 Οκτωβρίου, ημέρα διεξαγωγής της διάλεξης των Barozzi Veiga. Η προσφορά ισχύει μόνο για νέους συνδρομητές.