Μοτελ Ξενια, Καλαμπακα

Άρης Κωνσταντινίδης

Πληροφορίες

Κατηγορία
Ξενοδοχεία
Χρόνος Αποπεράτωσης
1960
Διεύθυνση Έργου
Καλαμπάκα

Συντελεστες

Επόμενο Έργο
low res
1975

Ξενια Palace, Ναυπλιο

Θ. Παπαγιάννης, Ι. Μπενεχούτσου, Ρ. Αρβανιτίδου
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Γίνετε σταθερός αναγνώστης περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την αρχιτεκτονική, από την Ελλάδα στον κόσμο.