Μοτελ Ξενια, Καλαμπακα

Άρης Κωνσταντινίδης

Πληροφορίες

Κατηγορία
Ξενοδοχεία
Χρόνος Αποπεράτωσης
1960
Διεύθυνση Έργου
Καλαμπάκα

Συντελεστες

Επόμενο Έργο
low res
1992

Ξενοδοχειο Hilton, Ροδος

Α. Γεωργιάδης, Κ. Δεκαβάλλας, Κ. Κυριακίδης, Α. Τομπάζης
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΩΣ 03/10
Γίνετε σταθερός αναγνώστης περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την αρχιτεκτονική, από την Ελλάδα στον κόσμο, με την ειδική προσφορά έως τη Δευτέρα 03 Οκτωβρίου, ημέρα διεξαγωγής της διάλεξης των Barozzi Veiga. Η προσφορά ισχύει μόνο για νέους συνδρομητές.