Υποκαταστημα ΕΤΕ στη Λιβαδεια

Αναστασία Τζάκου

Πληροφορίες

Κατηγορίες
Γραφεία, Εμπόριο
Χρόνος Μελέτης
1962
Χρόνος Αποπεράτωσης
1963
Διεύθυνση Έργου
Λιβαδειά

Συντελεστες

Αρχιτέκτων
Στατική μελέτη
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη

Παραπομπες

Επόμενο Έργο
low res
2016

Οpen Mall info kiosk

ΜΜΑV architects - Α. Μανάβη, Ι. Βούζη, Μ. Αλεξανδρίδη[...]
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Γίνετε σταθερός αναγνώστης περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την αρχιτεκτονική, από την Ελλάδα στον κόσμο.