Διωροφη κατοικια

Βασιλική-Γιαννούλα Πορίκη

Πληροφορίες

Κατηγορία
Κατοικίες
Χρόνος Μελέτης
2010
Χρόνος Αποπεράτωσης
2012
Συνολική Επιφάνεια
150m2
Επιφάνεια Οικοπέδου
301m2
Διεύθυνση Έργου
Αμπελάκια Βουνοπλαγιάς

Περιγραφη

Η κατοικία βρίσκεται στα όρια της πόλης των Ιωαννίνων και τοποθετείται ανάμεσα σε 3 ιδιοκτησίες και οδό πλάτους 36m. Το περιβάλλον, στο οποίο βρίσκεται, χαρακτηρίζεται έντονα από τη σύγχρονη ανομοιογενή δόμηση. Το οικόπεδο ασφυκτιά ανάμεσα στις άλλες ιδιοκτησίες. 

Η συγκεκριμένη πρόταση προέκυψε από την ανάγκη δημιουργίας ορίων και εσωστρέφειας στο κτήριο, επιδιώκοντας παράλληλα τη δυνατότητα έκθεσής του προς τη θέα.

Τα όρια κατασκευάζονται από εμφανές σκυρόδεμα  και σηματοδοτούν τις κινήσεις από τον δημόσιο χώρο προς την κατοικία, καθώς και την εσωτερική κατακόρυφη επικοινωνία. Το έδαφος παραμένει ως έχει. Λόγω της έντονης κατωφέρειάς του κατά μήκος του δρόμου το κτήριο μπορεί να αναπτύσσει τα τρία επίπεδά του. 

Στο ισόγειο χωροθετούνται τα υπνοδωμάτια με τους βοηθητικούς χώρους που τα συνοδεύουν, ενώ στον όροφο το καθιστικό και η κουζίνα. Κατά μήκος του ορόφου πραγματοποιούνται μεγάλα ανοίγματα με συρόμενα υαλοστάσια, δημιουργώντας, σε συνδυασμό με τον εξώστη που εκτείνεται κατά μήκος του χώρου διημέρευσης, μια υπερυψωμένη ‘αυλή’, η οποία απολαμβάνει τον βορειοανατολικό προσανατολισμό και τη θέα προς τη λίμνη των Ιωαννίνων, σε ένα αστικό περιβάλλον.

Στην εξωτερική πλευρά του εξώστη κατασκευάζονται σκίαστρα από ξύλο, τα οποία εξασφαλίζουν, πέραν του σκιασμού, προστασία και εσωστρέφεια όποτε οι ένοικοι το επιθυμούν, χωρίς να επηρεάζεται ο ηλιασμός και η θέα. Αναλόγως με την τοποθέτηση των σκιάστρων, το κτήριο αποκτά μια μεταβαλλόμενη όψη που λειτουργεί διαδραστικά με το περιβάλλον της.

Συντελεστες

Στατική μελέτη
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη

Παραπομπες

Δημοσιεύσεις
  • ΔΟΜΕΣ 0115, Βραβεία 'ΔΟΜΕΣ 2015', 2015
Επόμενο Έργο
low res
2011

Grande Dame

askarchitects - Στέλλα Κωνσταντινίδη
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Με τη συνδρομή σας στις Εκδόσεις DOMa, είστε σταθερός αναγνώστης αρχιτεκτονικών περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.