‘Εστια’. Η τοπογραφια ενος κοινου τοπου

Γιάννης Γιαννούτσος

Πληροφορίες

Κατηγορία
Ψυχαγωγία
Χρόνος Μελέτης
2018
Επιφάνεια Οικοπέδου
30m2

Περιγραφη

Σχεδιάζοντας έναν τόπο ως κοινό τόπο

Έμφυτη τάση του ανθρώπου συνιστά η ανάγκη για συλλογικότητα, για κοινωνία. Ο πρώτος χώρος που σχηματίζεται νοείται ως ο πυρήνας του συνόλου. Το αρχέτυπο της εστίας εκφράζει την ανάγκη για έναν κοινό τόπο.

Η αναπαράσταση του κόσμου από τον Κοσμά τον Ινδικοπλεύστη

Ο Κοσμάς ο Ινδικοπλεύστης πίστευε ότι η γη ήταν ορθογώνια και ότι ο ουρανός ήταν διαμορφωμένος σαν οριζόντιος ημικύλινδρος. Αυτή η απεικόνιση αντανακλούσε το σχήμα του κόσμου κάτω από το στερέωμα.

Η τοπογραφία του κοινού τόπου

Η εστία, ως τόπος συνάθροισης για την τελετουργική κατανάλωση της τροφής, εμπεριέχει την έννοια του ιερού. Αναφέρονται βασικές αρχές σχεδιασμού ιερών χώρων, όπως:

- Η τριμερής διάταξη του χώρου σε χώρο εισόδου, χώρο κατανάλωσης και χώρο παρασκευής του φαγητού, που παραλληλίζεται με τον νάρθηκα, τον κυρίως ναό και το ιερό βήμα στη βυζαντινή εκκλησιαστική αρχιτεκτονική.

- Η ανύψωση του βλέμματος συντελείται με τρεις διαδοχικές τονικότητες: σκούρος τόνος, μεσαίος τόνος και ανοιχτός τόνος, που αντιστοιχούν στη γη, τον ορίζοντα και τον ουρανό, επιτείνοντας την καθ’ ύψος αναφορά.

- Η γη αποδίδεται με μολυβδόφυλλα, ο ορίζοντας, οι περιμετρικοί τοίχοι με αδρό λευκό σοβά, ο ουρανός με την υπερκείμενη φωτεινή πηγή.

- Η κεντρική τράπεζα αποδίδεται μέσα από τα σκάμματα στο επίπεδο του εδάφους. Η τράπεζα αποτελεί τον κοινό τόπο που συγκεντρώνει τόσο χωρικά τους επισκέπτες όσο και οπτικά τα βλέμματα.

Συντελεστες

Τρισδιάστατες απεικονίσεις
Φωτογραφία
Επόμενο Έργο
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Αποκτήστε σε προνομιακή τιμή συνδρομή στις εκδόσεις DOMa και γίνετε σταθερός αναγνώστης αρχιτεκτονικών περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.