ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ

Γιάννης Καρύδης, Μαρία Τζώρα

Πληροφορίες

Κατηγορία
Πολυκατοικίες
Επιφάνεια Οικοπέδου
4483m2
Διεύθυνση Έργου
Αθήνα

Περιγραφη

Στο Μεταξουργείο παρατηρείτο συνέχεια στη διάρθρωση του ιστού πάνω σε χαράξεις, δομικές συσχετίσεις, αλλά και συνήθειες χρήσης του αστικού χώρου, που επιμένουν να διατηρούν τnν επιρροή τους επί δεκαετίες. Σ' αυτό το πλαίσιο, συνθετική επιλογή υπήρξε n αποκατάσταση με ξεκάθαρο τρόπο της δομικής συνοχής του οικοδομικού τετραγώνου, ενώ αvαzητήθηκαv αναφορές στην ποικιλότητα της κλίμακας και την ιστορική συνέχεια στην αρχιτεκτονική έκφραση. 

Εντούτοις ο μεταβαλλόμενος χαρακτήρας του Μεταξουργείου, όπως απορρέει από γενικότερες πολεοδομικές μετεξελίξεις, αλλά και n δυναμική των δραστηριοτήτων, που θα αναπτυχθούν στο κτήριο, τείνουν να διαταράξουν την ιδέα του 'κλειστού' οικοδομικού τετραγώνου. 

Οι παραπάνω παρατηρήσεις οδήγησαν στην υποχώρηση της κτηριακής μάζας στο μέτωπο των οδών Μυλλέρου και Γερμανικού. 

Έτσι, στnν περιοχή άρθρωσης δύο κύριων εγκάρσιων κτηριακών όγκων, -n οποία αποτελεί αναφορά στην επίλυσn τnς γωνίας αστικού οικοδομικού τετραγώνου-, δnμιουργήθηκε τρισδιάστατος μεταβατικός χώρος, που συμβάλλει στην αλληλοδιείσδυση του περιορισμένου δημόσιου υπαίθρου και των κοινόχρηστων χώρων του συγκροτήματος, υποστηρίζοντας την ένταξή του στον ιστό. 

Η γραμμική ανάπτυξη των εν λόγω δομικών μελών κατά μήκος και εγκάρσια, στο ίχνος τnς χάραξnς της οδού Μυλλέρου, επιχειρεί να συγκροτήσει μια ξεκάθαρη διαλεκτική σχέση με τn γραμμική μετωπική διάρθρωση του υφιστάμενου όγκου του Μεταξουργείου. 

Συντελεστες

Συνεργάτης αρχιτέκτων
Επόμενο Έργο
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Αποκτήστε σε προνομιακή τιμή συνδρομή στις εκδόσεις DOMa και γίνετε σταθερός αναγνώστης αρχιτεκτονικών περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.