Τα Ηλυσια Πεδια & η πολιτικη του γηπεδου γκολφ

Λεωνίδας Παπαλαμπρόπουλος

Πληροφορίες

Κατηγορία
Ξενοδοχεία

Περιγραφη

‘Η ουτοπία είναι μια έννοια ιστορική. Αναφέρεται σε σχέδια κοινωνικής αναμόρφωσης που θεωρούνται απραγματοποίητα. […] Μόνο ένα τέτοιο σχέδιο είναι ουτοπικό με την αυστηρή σημασία του όρου, δηλαδή πέραν της ιστορίας – παρ’ όλο που κι αυτό το ‘εξωιστορικό’ έχει ένα ιστορικό όριο’

Χέρμπερτ Μαρκούζε, Το τέλος της ουτοπίας

To Room 18 στοχάζεται την (α)πιθανότητα να δείξει με αρχιτεκτονικούς όρους το ουτοπικό παράδειγμα των Ηλυσίων Πεδίων.

Τα Πεδία

Τα ‘Ηλύσια’ σχηματίζουν μια χωρική έννοια της μετά θάνατον ζωής, ένα παράδεισο για τους δίκαιους και τους ενάρετους, που μπορούν να ζήσουν μια ευτυχισμένη ζωή σε ένα ιδανικό περιβάλλον. Στα Πεδία δεν υπάρχει ανάγκη για αρχιτεκτονική ή έ νδυμα, καθώς τα ίδια τα πεδία παρέχουν κάθε απαραίτητη υποδομή. Το ξενοδοχείο βρίσκεται στα δυτικά νησιά, τα οποία μπορούν να θεωρηθούν τόπος αναψυχής (καθώς δεν υπάρχει ανάγκη για εργασία), ένα είδος ιδανικού ξενοδοχείου υπό μορφήν τοπίου.

Το Γήπεδο

Μπορούμε να χαράξουμε μιαν αναλογία μεταξύ των Πεδίων και του σύγχρονου γηπέδου γκολφ. Το γήπεδο του γκολφ είναι το κυρίαρχο είδος τοπίου, ένα παράδειγμα που αναπτύχθηκε κυρίως στα δυτικά νησιά (Σκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο) και αργότερα στις ΗΠΑ, και το οποίο μπορεί να εντοπισθεί σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από κλιματικές συνθήκες. Το γήπεδο με το ατελείωτο γρασίδι του είναι το νέο παράδειγμα που διαμορφώνει το ιδανικό τοπίο για την παγκόσμια κοινωνία μας. Καθώς τα Πεδία συνίστανται στην πολιτική δήλωση της εξουσίας του αρχαίου κόσμου (καθώς η εξουσία επέτρεπε την πρόσβαση στον παράδεισο), είναι το Γήπεδο που καθορίζει την πολιτική στη σύγχρονη κοινωνία μας, διαμορφώνοντας ένα ομοιόμορφο παγκόσμιο περιβάλλον, που βασίζεται στις αξίες του Νέου Φιλελευθερισμού.

CoeLux Srl και τεχνητό ηλιακό φως

Σύμφωνα με τον Marcuse: ‘Η ουτοπία είναι έννοια ιστορική. Αναφέρεται σε σχέδια κοινωνικής αναμόρφωσης που θεωρούνται απραγματοποίητα. […] Το έργο του κοινωνικού μετασχηματισμού, ωστόσο, μπορεί επίσης να θεωρηθεί ανέφικτο, διότι έρχεται σε αντίθεση με ορισμένους επιστημονικούς νόμους, βιολογικούς νόμους, φυσικούς νόμους’. Στην περίπτωσή μας, είναι η αδυναμία κατοίκησης στο τοπίο, λόγω του εχθρικού φυσικού περιβάλλοντος, που ορίζει τα Πεδία ως Ουτοπία. Ένα πιθανό όριο μπορεί να εντοπισθεί. Τεχνητό ηλιακό φως που αναπτύχθηκε από την CoeLux Srl χρησιμοποιεί νανοτεχνολογία, η οποία αναπαράγει το φυσικό φως σε κλειστό περιβάλλον. Τα Πεδία με τη μορφή ενός Γηπέδου γκολφ μπορούν να δημιουργηθούν σε ένα βιώσιμο κλειστό χώρο (Room18 και Hotel Elysium) που παρέχει στους ενάρετους τις κατάλληλες για ζωή κλιματικές συνθήκες.

Συντελεστες

Επόμενο Έργο
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Αποκτήστε σε προνομιακή τιμή συνδρομή στις εκδόσεις DOMa και γίνετε σταθερός αναγνώστης αρχιτεκτονικών περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.