Χωρικη σκηνη

Γιάννης Γιαννούτσος

Πληροφορίες

Κατηγορία
Ξενοδοχεία

Περιγραφη

Η σύνθεση αποτελείται από τέσσερις λειτουργικές ενότητες που αποτελούν ταυτόχρονα και διακριτά επίπεδα σε τομή. Μια σπειροειδής ανοδική πορεία προς την καρδιά του χώρου διαπερνά και ενώνει τα επίπεδα. Ο χώρος αποκαλύπτεται σταδιακά, σε μια κίνηση με έντονη θεατρικότητα. Ο ‘προθάλαμος’, η ‘σκηνή’, η ‘απόληξη’ ενοποιούνται οπτικά, τονίζοντας την ενότητα του χώρου. Η ογκοπλασία ακολουθεί την ανοδική πορεία δίνοντας την εντύπωση μιας έλικας που εξελίσσεται στον χώρο. Οι λειτουργικές μονάδες-όγκοι μορφώνουν τον χώρο και την κίνηση, μια χωρική ‘σκηνή’ με επίπεδα που ενώνει το ’έσω’ και αναφέρεται στο ‘έξω’. Η υλικότητα του χώρου: ένα χυτό δάπεδο, τσιμεντοκονία, επιστρώνεται σε ένα σκελετό-φορέα που δημιουργεί τα επιμέρους επίπεδα. Αντίστοιχη είναι και η υλικότητα του κελύφους, πλην όμως τονικά διαβαθμισμένη.

Συντελεστες

ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Με τη συνδρομή σας στις Εκδόσεις DOMa, είστε σταθερός αναγνώστης αρχιτεκτονικών περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.