Χωρικη σκηνη

Γιάννης Γιαννούτσος

Πληροφορίες

Κατηγορία
Ξενοδοχεία

Περιγραφη

Η σύνθεση αποτελείται από τέσσερις λειτουργικές ενότητες που αποτελούν ταυτόχρονα και διακριτά επίπεδα σε τομή. Μια σπειροειδής ανοδική πορεία προς την καρδιά του χώρου διαπερνά και ενώνει τα επίπεδα. Ο χώρος αποκαλύπτεται σταδιακά, σε μια κίνηση με έντονη θεατρικότητα. Ο ‘προθάλαμος’, η ‘σκηνή’, η ‘απόληξη’ ενοποιούνται οπτικά, τονίζοντας την ενότητα του χώρου. Η ογκοπλασία ακολουθεί την ανοδική πορεία δίνοντας την εντύπωση μιας έλικας που εξελίσσεται στον χώρο. Οι λειτουργικές μονάδες-όγκοι μορφώνουν τον χώρο και την κίνηση, μια χωρική ‘σκηνή’ με επίπεδα που ενώνει το ’έσω’ και αναφέρεται στο ‘έξω’. Η υλικότητα του χώρου: ένα χυτό δάπεδο, τσιμεντοκονία, επιστρώνεται σε ένα σκελετό-φορέα που δημιουργεί τα επιμέρους επίπεδα. Αντίστοιχη είναι και η υλικότητα του κελύφους, πλην όμως τονικά διαβαθμισμένη.

Συντελεστες

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΩΣ 03/10
Γίνετε σταθερός αναγνώστης περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την αρχιτεκτονική, από την Ελλάδα στον κόσμο, με την ειδική προσφορά έως τη Δευτέρα 03 Οκτωβρίου, ημέρα διεξαγωγής της διάλεξης των Barozzi Veiga. Η προσφορά ισχύει μόνο για νέους συνδρομητές.