Ημερίδα

ARCOSANTI, PAOLO SOLERI, ΑΡΙΖΟΝΑ - ΗΠΑ, 1970

Ειρήνη Ανδρουτσοπούλου
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Με τη συνδρομή σας στις Εκδόσεις DOMa, είστε σταθερός αναγνώστης αρχιτεκτονικών περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.