Ημερίδα

PREVI, JAMES FRAZER STIRLING, ΛΙΜΑ - ΠΕΡΟΥ, 1968-1976

Θεοδόσης Ησαΐας
Επόμενη Παρουσίαση
low res

ARCOSANTI, PAOLO SOLERI, ΑΡΙΖΟΝΑ - ΗΠΑ, 1970

Ειρήνη Ανδρουτσοπούλου
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Γίνετε σταθερός αναγνώστης περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την αρχιτεκτονική, από την Ελλάδα στον κόσμο.