Ημερίδα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ DAM, OSWALD MATHIAS UNGERS, ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 1979-1984

Θανάσης Μάνης
Επόμενη Παρουσίαση
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Με τη συνδρομή σας στις Εκδόσεις DOMa, είστε σταθερός αναγνώστης αρχιτεκτονικών περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.