Ημερίδα

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΡΤΟ, ALVARO SIZA VIEIRA, ΠΟΡΤΟ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, 1985-1996

Κωνσταντίνος Παπαδημητρακόπουλος
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Γίνετε σταθερός αναγνώστης περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την αρχιτεκτονική, από την Ελλάδα στον κόσμο. Η συνδρομή περιλαμβάνει 4 τεύχη του περιοδικού ΔΟΜΕΣ, 3 τεύχη του περιοδικού DOMa και τον τόμο των Βραβείων Ελληνικής Αρχιτεκτονικής.