Ημερίδα

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΡΤΟ, ALVARO SIZA VIEIRA, ΠΟΡΤΟ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, 1985-1996

Κωνσταντίνος Παπαδημητρακόπουλος
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Γίνετε σταθερός αναγνώστης περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την αρχιτεκτονική, από την Ελλάδα στον κόσμο.