Ημερίδα

ΚΕΝΟΤΑΦΙΟ ΤΟΥ ISAAC NEWTON, ETIENNE-LOUIS BOULLEE, ΟΥΤΟΠΙΑ (ΟΥ-ΤΟΠΟΣ), 1784

Νικόλαος–Ιών Τερζόγλου
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Γίνετε σταθερός αναγνώστης περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την αρχιτεκτονική, από την Ελλάδα στον κόσμο. Η συνδρομή περιλαμβάνει 4 τεύχη του περιοδικού ΔΟΜΕΣ, 3 τεύχη του περιοδικού DOMa και τον τόμο των Βραβείων Ελληνικής Αρχιτεκτονικής.