Ημερίδα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ, Τ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ - FR. SIVELLE - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ - Ι. ΣΤΕΦΑΝΟΥ - Λ. ΔΟΥΚΑΣ - KION ARCHITECTS - Μ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ - Ν. ΜΙΧΟΣ, ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΔΑ, 1923-2012

Ιωσήφ Δακορώνιας-Μαρίνα
Επόμενη Παρουσίαση
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Με τη συνδρομή σας στις Εκδόσεις DOMa, είστε σταθερός αναγνώστης αρχιτεκτονικών περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.