Ημερίδα

THE LIGHTNING FIELD, WALTER DE MARIA, CATRON COUNTY - NEW MEXICO - ΗΠΑ, 1977

Στέλλα Παντελιά
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Με τη συνδρομή σας στις Εκδόσεις DOMa, είστε σταθερός αναγνώστης αρχιτεκτονικών περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.