Κατοικια Κατσελη

Παύλος Μυλωνάς

Πληροφορίες

Κατηγορία
Κατοικίες
Χρόνος Αποπεράτωσης
1952
Διεύθυνση Έργου
Μεγάλου Αλεξάνδρου και Ευκαρίου, Νέα Σμύρνη

Συντελεστες

Αρχιτέκτων
Επόμενο Έργο
low res
2011

Ηill house

paan architects - Μ. Παπαφίγκου, J. Annerhed
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Γίνετε σταθερός αναγνώστης περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την αρχιτεκτονική, από την Ελλάδα στον κόσμο.