Κτηριο φοιτητικων studios στο Αιγαλεω

A-team ΜΕΛΕΤΗ Ε.Π.Ε. - Γεώργιος Σταματάκης, Κατερίνα Καρανίκου

Πληροφορίες

Κατηγορία
Πολυκατοικίες
Χρόνος Μελέτης
2005-2006
Χρόνος Αποπεράτωσης
2007
Συνολική Επιφάνεια
400m2
Επιφάνεια Οικοπέδου
160m2
Διεύθυνση Έργου
Αμφείας 1 & Μαρκίδη, Αιγάλεω

Περιγραφη

Σε οικόπεδο σχήματος ακανόνιστου πεντάγωνου στη συμβολή δυο οδών, μελετήθηκε και κατασκευάστηκε τετραώροφο κτήριο έντεκα φοιτητικών studios εμβαδού 17.00-23.00m2, μαζί με λειτουργικούς κοινόχρηστους χώρους επικοινωνίας στο υπόγειο. Κλειδί στην συνθετική δομή αποτέλεσαν τα δυο - διαφορετικού μεγέθους - πρίσματα που προέκυψαν λόγω περιορισμών ύψους, καθώς και ο μεταξύ τους διάλογος μέσω του υποχρεωτικού ακάλυπτου χώρου. Δυο κτηριακοί όγκοι, ύψους 7.00m και 11.50m, επικοινωνούν μέσω μεταλλικής γέφυρας με υαλοστάσια. Οι όψεις διασπάστηκαν σε μικρότερες επιφάνειες, στο όριο των οποίων τοποθετούνται τα ανοίγματα. Το πλήρες του κτηριακού όγκου, συνεργάστηκε με το κενό του ακάλυπτου χώρου. Τοποθετημένος στο κενό ανάμεσα στα δυο πρίσματα, ο ακάλυπτος χώρος δημιουργεί έναν πυρήνα καθημερινής διαβίωσης και υπαίθριας εκτόνωσης των ισογείων, μια φυσική προέκταση του αστικού κενού, που οδηγεί πιο ομαλά από την Πόλη στον προσωπικό χώρο. Από το Δημόσιο στο Ιδιωτικό. Η πόλη διαπερνά το κτήριο, ορίζοντας ένα ανοικτό εσωτερικό αίθριο που μέσω μιας ιδιωτικής μικροκλίμακας συμμετέχει δομικά στον φωτισμό, αερισμό και προσανατολισμό. Το πλήρες με το κενό και η επεξεργασία του μεταξύ τους ορίου, αποτέλεσε τον βασικό συνθετικό άξονα. Το κτήριο συμμετέχει στον αστικό ιστό ως δομικό και λειτουργικό πρίσμα. Η πόλη το διασχίζει και συνδιαλέγεται με αυτό. 

Συντελεστες

Αρχιτεκτονικό γραφείο
Στατική μελέτη
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη
Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων
Επόμενο Έργο
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Γίνετε σταθερός αναγνώστης περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την αρχιτεκτονική, από την Ελλάδα στον κόσμο.