Μικρη παραθεριστικη κατοικια, Λευκαδα

Ανδρέας Νικολοβγένης

Πληροφορίες

Κατηγορία
Κατοικίες
Χρόνος Μελέτης
2016
Επιφάνεια Οικοπέδου
60m2
Διεύθυνση Έργου
Λευκάδα

Περιγραφη

Η μικρή παραθεριστική κατοικία συμπυκνώνει τις λειτουργίες μιας κανονικής κατοικίας κατά τρόπο που ανάγει τη διαμονή και, ειδικά, τον παραθερισμό στα θεμελιώδη συστατικά τους: μια σειρά από βοηθητικούς χώρους, γενικά κλειστούς, και τον χώρο διημέρευσης, ανταποκρινόμενο στο ελληνικό κλίμα, ημι-υπαίθριο.

Η αρχιτεκτονική έκφραση της παραπάνω συνθήκης αναφέρεται και επανερμηνεύει το διττό σύστημα δόμησης των αντισεισμικών κατασκευών της Λευκάδας, που εμφανίστηκε στο νησί μετά τον καταστρεπτικό σεισμό του 1825 σε συμμόρφωση προς τον αγγλικό αντισεισμικό κανονισμό.

Τα σπίτια αυτά αποτελούνται από μια πέτρινη βάση και ξύλινη ανωδομή, που εδράζεται απ’ ευθείας στο έδαφος –ανεξάρτητα από την πέτρινη βάση– και πληρούται από ελαφρά, συχνά ευτελή στοιχεία, όπως λαμαρίνα.

Κατ’ αναλογία, οι βοηθητικοί χώροι της κατοικίας οργανώνονται σε μια επιμήκη τσιμεντένια ‘ντουλάπα’, από την οποία αναρτάται επίσης το ξύλινο δάπεδο του χώρου διημέρευσης. Οι πόρτες της ‘ντουλάπας’ οδηγούν σε βοηθητικούς χώρους (όπως η κουζίνα και το WC) αλλά και σε ποικίλους χώρους αποθήκευσης. Περιμετρικές σίτες, κουρτίνες και τέντες ορίζουν και, επίσης, προστατεύουν τον χώρο διημέρευσης από τον καιρό.

Συντελεστες

Τρισδιάστατες απεικονίσεις
Επόμενο Έργο
low res

‘Eco Cocoon’ - Green Academy

sparch Σακελλαρίδου / Παπανικολάου Aρχιτέκτονες
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Αποκτήστε σε προνομιακή τιμή συνδρομή στις εκδόσεις DOMa και γίνετε σταθερός αναγνώστης αρχιτεκτονικών περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.