Ξενοδοχειο Makedonia Palace

Doxiadis Associates

Πληροφορίες

Κατηγορία
Ξενοδοχεία
Χρόνος Αποπεράτωσης
1972
Διεύθυνση Έργου
Θεσσαλονίκη

Συντελεστες

Αρχιτεκτονικό γραφείο
Επόμενο Έργο
low res
1980

Ξενοδοχειο Porto Carras

Walter Gropius / TAC
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Αποκτήστε σε προνομιακή τιμή συνδρομή στις εκδόσεις DOMa και γίνετε σταθερός αναγνώστης αρχιτεκτονικών περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.