Γυμνασιο και λυκειο Λαγκαδα

Βασίλης Γιαννάκης, Δημήτρης Φατούρος

Πληροφορίες

Κατηγορία
Εκπαίδευση
Χρόνος Μελέτης
1966-1967
Χρόνος Αποπεράτωσης
1970
Διεύθυνση Έργου
Λαγκαδάς
Αρχειο
Αρχείο Δημήτρη Καλαποδά

Περιγραφη

Το Γυμνάσιο-Λύκειο του Λαγκαδά είναι το μοναδικό μικτό της επαρχίας. Ο αριθμός μαθητών που προβλέπεται είναι αρχικά 480 και τελικά 720.

Μία πρώτη απόφαση-εκλογή: η πεδιάδα και η λίμνη του Λαγκαδά διαμορφώνουν ένα οριζόντιο τοπίο. Η σχέση τοπίου και έργου που προτείνει η μελέτη είναι η επανάληψη της οριζόντιας. Μια ειδική απαίτηση: το πρόγραμμα του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων ζητά την αποπεράτωση του έργου σε δύο στάδια. Μία γνωστή λοιπόν αρχή θα πρέπει να εφαρμοστεί: να μπορεί το μέγεθος του έργου να δεχτεί μεταβολές, να μειωθεί ή να μεγαλώσει, χωρίς σε καμία περίπτωση να φαίνεται ότι περιμένει αυτές τις μεταβολές, να μοιάζει δηλαδή ατέλειωτο.

Γενική αρχή της μελέτης είναι η προσθετική, και ειδικότερα η επανάληψη μιας μονάδος. Η μονάδα εδώ είναι η τάξη, το μεγαλύτερο σε ποσότητα στοιχείο του έργου και το χαρακτηριστικότερο σε ποιότητα. Η μονάδα, διπλασιαζόμενη ή τριπλασιαζόμενη, παράγει τις ειδικές τάξεις, τα εργαστήρια.

Ο διάδρομος, σε σύνθεση με τη μονάδα, αποκαλύπτει την προσθετική αρχή. Έχει μικρότερο ύψος από τη μονάδα και επιτρέπει ανοίγματα από το επάνω τελείωμα του τοίχου και γενικό ομοιόμορφο φυσικό φωτισμό.

Το έργο, χάρη στη γενική αρχή της προσθετικότητας, μπορεί να είναι ‘τελειωμένο’ στις ‘ατέλειωτες’ φάσεις του, με κατάλληλους χειρισμούς.

Επελέγη ως μονάδα το οκτάπλευρο γιατί έχει τις χρήσιμες ιδιότητες και του τετραγώνου και του κύκλου, συγκεντρωτική τάση, σαφήνεια και ένταση ορίων. Μια συνέπεια αυτής της ιδιότητος είναι ότι επιτρέπει πολλές διατάξεις θρανίων και πίνακα. Ενώνεται εύκολα με ορθογώνια στοιχεία και άλλα οκτάπλευρα και δε δημιουργεί οξείες γωνίες ή ασαφείς σχέσεις. Στις ενώσεις μάλιστα αυτές προκύπτουν ορθογώνια σχήματα. Είναι δυνατή έτσι η δημιουργία πολλών λύσεων, με διαφορετικές ομάδες τάξεων και ειδικές διαμορφώσεις στις συναντήσεις με τους διαδρόμους.

Από τη γεωμετρική χάραξη του οκταγώνου προκύπτει ένας σύνθετος κάνναβος, ορθογωνικός, με τις διαγώνιές του, που είναι αρχή οργανώσεως και ορίζει και την αντιληπτική συμπεριφορά του έργου. Η αρχή αυτή χρησιμοποιείται συνεχώς στην οριζόντια και σε ειδικές θέσεις στην κατακόρυφη τομή. Από την επιφάνεια της μονάδος-τάξεως για 40 μαθητές, που είναι περίπου 60 τμ, προκύπτει το μέγεθος του οκτάπλευρου με πλευρά 3,70 μέτρα.

Συντελεστες

Παραπομπες

Δημοσιεύσεις
  • Αρχιτεκτονικά Θέματα, τ.2, 1968, σσ. 162-165.
  • Αρχιτεκτονικά Θέματα, 'Γυμνάσιο Λαγκαδά - Μια πρώτη κριτική παρουσίαση', τ.7, 1973, σσ. 158-163.
Επόμενο Έργο
low res
2011

Urban lofts

Χάρης Γκίκας, Ευαγγελία Φίλτσου
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Αποκτήστε σε προνομιακή τιμή συνδρομή στις εκδόσεις DOMa και γίνετε σταθερός αναγνώστης αρχιτεκτονικών περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.