Κατοικια στη Σταματα

Μιχάλης Σουβατζίδης

Πληροφορίες

Κατηγορία
Κατοικίες
Χρόνος Μελέτης
1984
Χρόνος Αποπεράτωσης
1990
Συνολική Επιφάνεια
330m2
Διεύθυνση Έργου
Προφήτης Ηλίας, Σταμάτα

Περιγραφη

Αναζητήθηκε ένα νέο μοντέλο έκφρασης του περιβλήματος και των σχέσεων των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, προσαρμοσμένο στην ακριβή κίνηση του ήλιου (κατά τις διάφορες ώρες και εποχές), στον αέρα, τις θέες, το πράσινο και το έδαφος. Από τις παραμέτρους αυτές επηρεάστηκαν ριζικά οι κατόψεις, οι τομές και στοιχεία των όψεων.

Οι τρεις όγκοι της κατασκευής διαρθρώθηκαν γύρω από μια εσωτερική αυλή ανοιχτή προς το δρόμο. Μέσω αυτής πραγματοποιείται η σύνδεση του ιδιωτικού χώρου με το δημόσιο με την αλληλουχία καθημερινό, αυλή - πισίνα - είσοδος - δρόμος.

Τα δέντρα του οικοπέδου διασώθηκαν και ενσωματώθηκαν στο σχεδιασμό. Σε όλα τα εξωτερικά κουφώματα προβλέφθηκαν χώροι ανάσχεσης για τη μείωση των απωλειών και εσωτερική φύτευση. Το κλιμακοστάσιο σύνδεσης των όγκων έχει κατασκευαστεί από υαλοστάσια και υαλότουβλα και λειτουργεί το χειμώνα σαν λιακωτό και το καλοκαίρι σαν ημιυπαίθριος χώρος.  

Με την κατοικία αυτή προτείνεται μια οικολογική διάσταση στο σχεδιασμό, παράλληλα με τη νεωτερική τεχνολογική αντιμετώπιση της κατασκευής. 

Η μορφή του κτίσματος προκύπτει καθώς αυτό στρέφεται προς τον ήλιο για να τον εκμεταλλευτεί, αλλά και να προστατευτεί, προσαρμοζόμενο συγχρόνως και στις άλλες παραμέτρους του περιβάλλοντος.

Στο κέλυφος - όστρακο - περίβλημα της κατοικίας παρατηρείται πολυπλοκότητα και επανάληψη που μας παραπέμπουν στις δομικές κατασκευές των οργανισμών της φύσης που απαντάνε ανάλογα στις ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντός τους. Οι εξώστες και τα δώματα σχεδιάζονται σαν στόμια υποδοχής της ηλιακής ενέργειας, ενώ διατάσσονται σ’ αυτά οριζόντια και κατακόρυφα σταθερά στοιχεία ηλιοπροστασίας που προκύπτουν από το βιοκλιματικό σχεδιασμό του κτηρίου. 

Μετρήσεις: Από το λέκτορα του Φυσικού Τμήματος του  Πανεπιστημίου Αθηνών Μ. Σανταμούρη έγινε υπολογισμός ηλιακών κερδών με τη μέθοδο Lesosai, από όπου προέκυψε κάλυψη θερμικών αναγκών λόγω παθητικού ηλιακού σχεδιασμού 66,47%.  

Συντελεστες

Στατική μελέτη
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη
Επόμενο Έργο
low res
2011

Κατοικια στην Κηφισια

Γιάννης Ανυφαντής, A2 architects
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Αποκτήστε σε προνομιακή τιμή συνδρομή στις εκδόσεις DOMa και γίνετε σταθερός αναγνώστης αρχιτεκτονικών περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.