Οριζοντιο σπιτι

sparch - Ρένα Σακελλαρίδου, Μόρφω Παπανικολάου

Πληροφορίες

Κατηγορία
Κατοικίες
Χρόνος Μελέτης
2007-2008
Χρόνος Αποπεράτωσης
2009
Συνολική Επιφάνεια
220
Επιφάνεια Οικοπέδου
5000
Διεύθυνση Έργου
Θεσσαλονίκη

Περιγραφη

Η αναγνώριση:

Έδαφος με ελαφρές κλίσεις, τοπίο ήσυχο, διάστικτα κτίσματα στον κοντινό ορίζοντα που δημιουργούν συνθήκες ηρεμίας. Αντίστιξη με στοιχεία έντασης που προσφέρει η δυναμική παρουσία του Χορτιάτη ανατολικά και ο εκτεταμένος ορίζοντας προς τον Θερμαϊκό κόλπο νοτιοδυτικά.

Το θέμα:

Το έδαφος, ως τόπος, ως τοπίο και φύση. Η εμπειρία του τόπου, όσο και ο τρόπος ζωής των ανθρώπων που θα τον κατοικήσουν γίνεται σημαντικός. Τόσο η μορφή του εδάφους όσο και η βιωματική σχέση με τη γη γίνονται σημαίνουσες αξίες. 

Ερωτήματα: 

Το περίβλημα, ως το μέσο για τον ορισμό πολλαπλών σχέσεων ανάμεσα στο μέσα και το έξω.  Η σχέση της κατοικίας με το οριζόντιο τοπίο. Η οριζόντια γραμμή που γίνεται επιφάνεια, περίβλημα, όριο, γίνεται ο τρόπος της επαφή του κτισμένου με την γη. 

Η κεντρική ιδέα: 

Ο ορισμός του αντικειμένου ως περιβλήματος και η ενσωμάτωση σε αυτό των επιμέρους χωρικών και λειτουργικών υποενοτήτων. Ο πρωταρχικός όγκος μετατρέπεται σταδιακά σε επιφάνεια, η περιβάλλουσα οριζόντια επιφάνεια περιέχει το επί μέρους. Η άρθρωση των χώρων, η μορφή και τα υλικά, προκαλούν ή παρακολουθούν το πλέγμα συσχετισμών ανάμεσα στο μέσα και το έξω.

Συντελεστες

Αρχιτεκτονικό γραφείο
Στατική μελέτη
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη
Διαχείριση κατασκευής
Μελέτη φύτευσης
Μελέτη φωτισμού
Φωτογραφία

Παραπομπες

Βιβλιογραφία
  • Κολωνάς Βασίλης, ‘Θεσσαλονίκη 1912-2012, Η Αρχιτεκτονική μιας Εκατονταετίας’, εκδοτικός οίκος University Studio Press, σ. 383.
Δημοσιεύσεις
  • Κτίριο Αρχιτεκτονική + Design, ‘Οριζόντιο σπίτι στη Θεσσαλονίκη’, τ. 7, Αύγουστος 2010, σσ. 122-127.
  • Θέματα Χώρου & Τεχνών, ‘Το οριζόντιο σπίτι’, τ. 43, 2012, σσ. 8-11.
  • Δομές 0511, Επετηρίδα Ελληνικής Αρχιτεκτονικής, ‘Οριζόντιο σπίτι, Θεσσαλονίκη’, Τόμος Α.
  • ΒΗΜΑDECO, ‘Σε επαφή με τη γη’, τ. 35, Σεπτέμβριος 2010, σσ. 46-53.
Εκθέσεις
  • Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2010, ΣΑΔΑΣ - 11ο Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο, 17-20 Μαρτίου 2011.
  • World Architecture Festival, Barcelona, 4-6 November 2009.
Επόμενο Έργο
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΩΣ 03/10
Γίνετε σταθερός αναγνώστης περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την αρχιτεκτονική, από την Ελλάδα στον κόσμο, με την ειδική προσφορά έως τη Δευτέρα 03 Οκτωβρίου, ημέρα διεξαγωγής της διάλεξης των Barozzi Veiga. Η προσφορά ισχύει μόνο για νέους συνδρομητές.