ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Πανεπιστημιακά συγγράμματα που στοχεύουν στην καλλιέργεια της σύγχρονης αρχιτεκτονικής σκέψης.

Τρεχουσα Εκδοση Ο ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

low res
"Το έπιπλο του Δημήτρη και της Σουζάνας Αντωνακάκη συναντά, στον κόσμο της καθημερινότητας της κατοίκησης, τον αρχιτεκτονικό κόσμο του έργου τους. Η άμεση ή έμμεση συνέχεια ή ασυνέχεια, οι αναγωγές της διαφορετικότητας σε κατηγορίες συσχετίσεων, η αντίθεση και επανάληψη, η ομοιογένεια και ανομοιογένεια αναζητούν την πολλαπλότητα της δημιουργικής συναναφοράς. ..." Δ. Φατούρος

Αρχειο Εκδοσεων25

ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Γίνετε σταθερός αναγνώστης περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την αρχιτεκτονική, από την Ελλάδα στον κόσμο.