Ξενοδοχειο Robinson Club Daidalos

Νίκος Βαλσαμάκης

Πληροφορίες

Κατηγορία
Ξενοδοχεία
Χρόνος Αποπεράτωσης
1991
Διεύθυνση Έργου
Κως

Συντελεστες

Αρχιτέκτων
Επόμενο Έργο
low res
1992

Ξενοδοχειο Hilton, Ροδος

Α. Γεωργιάδης, Κ. Δεκαβάλλας, Κ. Κυριακίδης, Α. Τομπάζης
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ
Αποκτήστε σε προνομιακή τιμή συνδρομή στις εκδόσεις DOMa και γίνετε σταθερός αναγνώστης αρχιτεκτονικών περιοδικών εκδόσεων με σύγχρονη επιμελητική προσέγγιση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση.